Mái bạt xếp di động khung hoa văn CNC

420.000

Mái bạt xếp di động khung hoa văn CNC là sản phẩm đang được ưu chuộng trên thị trường, bộ khung đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ và sự chắc chắn cho mọi thiết kế, kích thước bộ bạt xếp lượn sóng.